Friday, November 30, 2012

Ali Zafar Wedding Pics

Ali Zafar Wedding Pics

Ali Zafar Wedding
Ali Zafar and Ayesha Fazli on Wedding Day in Limo

Ali Zafar Wedding
Iman Ali & Ali Zafar

Ali Zafar Wedding
Ali Zafar and Ali Azmat

Ali Zafar Wedding
Gohar and Ali Zafar

Ali Zafar Mehndi

Ali Zafar Mehndi
Iman Ali at Ali Zafar's Mehndi

Ali Zafar Mehndi
Ali Zafar Mehndi Pics

Ali Zafar wife Mehndi
Ayesha Fazli at Mehndi Function

Ayesha Fazli and Brother Omar

Ali Zafar Valima

Ali Zafar Wedding Reception


Ali Zafar & Ayesha Fazli WalimaAli Zafar Shaadi Pic


Ali Zafar & Ayesha Fazli Mehndi

Ayesha Fazli with mother Mehndi Day

Ayesha Fazli & Ali Zafar Mehndi Pics


Ali Zafar recently married long time fiance Ayesha Fazli

1 comment: